Ախտահանման մեքենա

 • Multifunction Sterilizer Air Cleaner

  Բազմաֆունկցիոնալ ստերիլիզատոր օդը մաքրող միջոց

  Ստերիլիզացում, մաքուր օդ, ֆորմալդեհիդի հեռացում, իրական ժամանակի մոնիտորինգ, բազմարագության ժամանակացույց, PM2.5-ի զտում

  1. ֆորմալդեհիդի ֆիլտրում
  2. սմոգի զտում
  3. փոշու ֆիլտրում
  4.տոլուոլի ֆիլտրում
  5. երկրորդ ձեռքի ծխի զտում
  6. բակտերիալ ֆիլտրում
  7. հոտի զտում
  8.tvoc ֆիլտրում